prev next

SWE

M E M O R Y    B O X


En hel låda har väggar, botten och lock. Den kan vara stängd ibland, och öppen ibland. En del lådor går inte alls att öppna. Kanske har man tappat bort nyckeln. Eller så är locket fastspikat. Då vet man inte vad som finns i lådan. Det bästa kan vara en stängd låda. Då kan den innehålla vad som helst.

När jag bearbetar och hanterar trä lämnar jag spår i ytan. Det är så materialet minns, i form av märken och skador. Det suger åt sig fett och smuts, partiklar från händelser och människor. Träet är inte bara ett material. Det är också saker som ännu inte är. Allt som det skulle kunna bli.

Jag lär känna träet när jag påverkar det med mina verktyg. Efter ett tag påverkar det mig tillbaka.
ENG

M E M O R Y    B O X 


A whole box is made of walls, bottom and top. Sometimes it is closed, sometimes it is open. Some boxes do not open at all. Perhaps the key has gone missing, or maybe the top is nailed to the walls. The best may be a closed box. This box may contain anything. 

As I work with and handle wood I leave traces in the surface. This is how the material remembers, by marks and scratches. It absorbs grease and dirt, particles from events and people. Wood is not just a material. It is also things that are still not. It is already everything that it could become.

I associate with the wood as I affect it with my tools. After a while it affects me back. 

prev next